Från ett vitt vinterlandskap till rena rama våren, fort gick det och vem är inte gladare än den förväntansfulla golfaren!

Drivingrangen är öppen. Den som redan nu vill mjuka upp baksvingen och veva igång slagen är det fullt möjligt. Det går bra att betala med betalkort alternativt rangekort som du kan köpa via kansliet. Det går även bra att ladda ditt befintliga rangekort inför säsongen och lättast är att du skickar ett mail till info@karstagk.se så laddar vi kortet åt dig. 

Är banan öppen?

Golfbanan är öppen med vintergreener på hål 1-9. Vi ber dig som vill spela att du är noggrann med att lägga tillbaka uppslagen torv då det lätt blir mycket uppslaget gräs när marken är mjuk. Om du inte är medlem på Kårsta Golfklubb kostar det 50 kronor att spela 9 hål. Du betalar via swish och information finns utanför receptionsdörren.

Instagram