Information angående golfens SM vecka 2021

Varje år genomförs Golfens SM vecka och ansvaret för arrangemanget roterar mellan golfförbundsdistrikten och tillhörande golfklubbar.

Vårt golfförbund heter Örebro läns Golfförbund, ÖLGF, och de skulle arrangera Golfens SM vecka 2020 som flyttades till 2021 pga av pandemin Covid-19. Så sent som den 21 maj beslutades att Golfens SM vecka ska genomföras utifrån rådande restriktionerna. Som golfklubb skulle vi genomföra fem tävlingar; Äkta makar/sambor 120+ den 3-4 juli, Damer 60 den 9-11 juli, Damer 70 den 10-11 juli och Herrar 80 samt Herrar 85 den 9-10 juli.

Målsättningen har varit att vi vill erbjuda ett professionellt arrangemang med både värme och glädje där spelare, funktionärer och medarbetare upplever en trygg och säker miljö. Golfens SM vecka brukar innebära många spelare och på flera tävlingar, fulla startfält. Och som ni förstår är det många som ska resa till Örebro från hela Sverige men även från andra länder. Även om alla tar sitt personliga ansvar utifrån råd och restriktioner har vi som arrangör ett ansvar för att säkerställa att alla kan ta sitt personliga ansvar i frågan om smittspridning.

I måndags hade ÖLGF möte med alla golfklubbarna i distriktet och vid det mötet var det flera golfklubbar som sa nej. Varje golfklubb fick då möjlighet att säga ja eller nej till att ta de tävlingar som var fördelade och utifrån svaren fanns det då tre alternativ att gå vidare med. Svarar alla golfklubbar ja, då fortsätter planeringen som tidigare, svarar en golfklubb nej då får ÖLGF ta en diskussion med Svenska Golfförbundet om hur det blir och slutligen om flera golfklubbar svarar nej så genomför vi inte Golfens SM vecka 2021.

Mot bakgrund av smittspridningen i vår region, den höga belastningen på hälso- och sjukvården och att vi utifrån rådande pandemi vill kunna erbjuda ett professionellt tävlingsarrangemang med glädje och värme som uppfattas som säker och trygg miljö, så har vi tillsammans med Örebro City Golf & Country Club och Lannalodge Golfresort beslutat att avstå från att arrangera våra tävlingar i Golfens SM vecka 2021.

Hälsningar

Styrelse och klubbledning

Instagram