Information angående tävlingsverksamhet från 1 juni

Från och med tisdag den 1 juni återgår golfsverige till ordinarie regler för golfspel. Det innebär att de anpassade coronarekommendationerna försvinner och vi spelar återigen golf enligt regelboken. Det innebär att det återigen finns krattor i bunkrarna och bollen ska spelas som den ligger, ordinarie hålkoppar utan rörisolering är återställda och tillfälliga lokala regler finns inte längre. Det är nu valfritt att ta ur flaggstången och scorekortshantering ska följa regel 3.3b.
För att din golfrunda ska vara handicapgrundande måste den spelas enligt ordinarie regler för golfspel.

Smittskyddsåtgärder Kårsta Golfklubb från 1 juni 2021: 

Vi följer de riktlinjer och rekommendationer som utfärdats av Folkhälsomyndigheten och Svenska Golfförbundet vilka kan komma att ändras med kort varsel.

 • En medlem eller gäst som känner av eller uppvisar symtom på sjukdom ber vi lämna golfbanan då risken för smitta är stor
 • Vi erbjuder handdesinfektion i receptionen, restaurangen, kansliet och studion i samband med golfträning
 • Personalen arbetar bakom plexiglas i receptionen och vid kassan i restaurangen
 • Golfbilar desinficeras dagligen
 • Vi ber dig som medlem eller gäst att tvätta händerna ofta med tvål och vatten
 • Vid genomförande av tävlingar måste deltagare hålla ett avstånd om minst två meter från varandra
 • Vi genomför eventuella informationsmöten och prisutdelningar utomhus där deltagare kan hålla ett säkert avstånd från varandra
 • Vår restaurang följer riktlinjer för serveringsställen
 • Vid ett eventuellt åskoväder hänvisar vi spelare till sina egna bilar

Den enskilde idrottsutövarens ansvar

Idrottsutövare bör bedriva idrotts- och fritidsaktiviteter på ett sätt som minimerar risken för smitta:

 • hålla avstånd till varandra
 • inte dela utrustning med varandra
 • när det är möjligt genomföra aktiviteten utomhus
 • undvika gemensamma omklädningsrum
 • resa till och från aktiviteten individuellt
 • utföra aktiviteten i mindre grupper
 • Vi ser gärna att du som spelare använder digitala scorekort vid sällskapsronder

Instagram