Personalförändring

Sebastian har nyligen blivit beviljad tjänstledigt för studier. Detta innebär att Sebastian inte är tillgänglig på kansliet. Jag tar över Sebastians arbete tillsvidare och ber att ni tar kontakt med mig om ni har frågor som han tidigare har ansvarat för.

Med vänlig hälsning

Anna Dahlberg-Söderström
Klubbchef, Kårsta Golfklubb
VD, Kårsta Golfanläggning AB

Instagram