NYTT datum för städdag! För andra gången!

På grund av den kalla väderleken har vi blivit tvungna att senarelägga årets första städdag. Planerat datum är 24 april.

Vill du hjälpa oss att göra anläggningen och banan fin inför säsongen? Söndag den 24 april genomför vi årets första städdag där du som medlem har möjlighet att få tillbaka ersättning för din städavgift som ingår i årsavgiften. Vi ställer fram utemöbler, förbereder övningsområden, städar runt och i byggnader samt genomför förberedande åtgärder ute på banan. Städdagen startar klockan 10.00 och pågår i två timmar. Vi avslutar dagen med att bjuda dig som deltar på kaffe och korv med bröd. Vill du vara med?

Obs! Alla medlemmar måste anmäla sig på nytt, även om du hade anmält dig till den 27  mars OCH till den 10 april.

Sista dag för anmälan är 20 april.

Anmäl dig genom att fylla i och skicka in formuläret:

Instagram