Söndag 24 april uppdaterade vi systemet till våra rangekort. Du som har ett kort behöver uppdatera det via oss på nytt!

Ett rangekort är laddat med markeringar där varje markering motsvarar 25 stycken golfbollar. Efter att systemet uppdaterades måste ditt rangekort uppdateras på nytt för att du ska få tillbaka dina markeringar på kortet. Hur gör du det på bästa sätt?

1. Kom in till receptionen eller kansliet och uppdatera kortet

2. Skicka ett mail till info@karstagk.se där du anger namn, kortets nummer samt golf ID så uppdatera vi det åt dig. 

Instagram