Viktig information angående banan

Inför uppstarten av säsongen 2022 har vi med kort varsel blivit tvungna att vidta en del tillfälliga förändringar på vår bana. Svenska Golfförbundet har varit delaktiga i processen och hjälpt oss med att komma fram till bästa tänkbara beslut.

Vi har problem med hål nummer 6 då golfbollar återkommande hamnar i hästhagen som gränsar till hela hålets vänstra sida samt bollar som landar på vägen som gänsar till hålets högra sida. Tidigare har vi vidtagit åtgärder i form av att flytta in banans outgräns, flyttat tee bakåt för att förhindra slag vänster samt informerat och kommunicerat med gäster och medlemmar. Åtgärderna har inte varit tillräckliga och vi tvingas nu göra en tillfällig förändring av hålet då alternativet annars är att stänga hål 6 helt och hållet.

Hål 6 kommer tills vidare att spelas som ett par 3-hål.

Denna förändring föranleder att vi även behöver förlänga ett annat hål för att slippa förändra banans par, slope och indexering. Detta är en tillfällig lösning till dess att vi finner en långsiktigt optimal förbättring.

Hål 18 kommer tills vidare att spelas som ett par 5-hål.

Vi kommer att förlänga hålet bakåt i riktning mot utslaget på hål 12.

Dessa förändringar kommer inte att påverka banans slope.

Vi vill vara tydliga med att det är en provisorisk lösning tills vidare.

Hål 18 under tillfällig uppbyggnad.
Utslaget på tee 56 kommer att ha en längd på 451 meter, par 5.

Bild på hål 18 där tee kommer att byggas upp provisoriskt. Utslaget från tee 47 och 43 kommer att spelas från ordinarie tee 56.

Bilden visar provisorisk tee på hål 6.

Instagram