Vi gillar gäster. Ta med dig en vän på besök till Kårsta GK!

Medlemmar i Kårsta Golfklubb har förmånen att bjuda med en gäst som får 100 kr rabatt på ordinarie 18-håls greenfee samt 50 kr rabatt på ordinarie 9-håls greenfee.

Rabatten gäller när minst 1 medlem finns inbokad på respektive starttid. Medlemmen måste själv göra bokningen samt lägga till medbjudna gäster för att rabatten ska gälla. Syftet med att medlemmen ska finnas inbokad i bollen är att spelaren ska kunna vara en fin ambassadör för klubben och våra gäster.

Gruppbokningar (12 personer eller fler deltagare) för gäster har en separat gruppbokningsrabatt om 50 kr per spelare där gäster och medlemmar kan blandas fritt i starttidsschemat. I gruppbokningspriset ingår även 20% rabatt på lunch och/eller kaffe och äggmacka i restaurangen samt 50% rabatt på golfbil.

Hur får jag del av gästpriset?

Ankomstregistrering och betalning måste ske i receptionen och medlemmen som bjuder gästen ska finnas med vid registreringen. Erbjudandet gäller bara under den tid vår reception har öppet. Betalning som sker i förväg via Mingolf erhåller ingen återbetalning i efterhand.

Rabatten går ej att kombinera med övriga erbjudanden/samarbeten/rabatter.

Juniorer spelar alltid för 50% av greenfeepriset och ovanstående erbjudande gäller inte för dem.

Instagram