Uppdatering av nuläge för hål 6 och 18

Uppdatering av nuläge för hål 6 och 18

Ombyggnation av hål 6 Under säsongen har en arbetsgrupp tillsatts för att arbeta fram en långsiktig lösning för golfhål 6. Det är många faktorer som påverkar våra framtida beslut. Svenska Golfförbundet är delaktiga i processen och Kårsta Golfklubbs klubbrådgivare via...
Instagram