Ombyggnation av hål 6

Under säsongen har en arbetsgrupp tillsatts för att arbeta fram en långsiktig lösning för golfhål 6. Det är många faktorer som påverkar våra framtida beslut. Svenska Golfförbundet är delaktiga i processen och Kårsta Golfklubbs klubbrådgivare via förbundet har framfört sina åsikter och tankar.

Var är vi i processen?

Just nu är vi i slutskedet för att kunna presentera några olika förslag på hål 6 som du som medlem sedan kommer att ha möjlighet att tycka till om. Vad som sker med hål 18 är beroende på vad vi väljer att göra med hål 6 i ett första skede. Förslagen kommer att kommuniceras under september månad. Beslut kommer sedan att fattas och arbetet kommer att påbörjas så fort banan stängs för spel.

Bilden ovan visar en bild hål 6, ursprungslayouten. 

Instagram