Under hösten finns det risk för frost. 

Om gofbanan är stängd på grund av frost avbokas starttiderna tills dess att banan öppnar igen.

(STARTIDERNA FLYTTAS INTE FRAMÅT UTAN AVBOKAS).

Tänk på detta när du bokar din starttid så slipper du boka en ny tid. Den första frosten är väldigt känslig då gräset fortfarande växer. I gräset finns det mycket vatten och vid frost bryts grässtråna av om vi trampar på underlaget.

Därför är det förbjudet att beträda golfbanan då det är frost och banan är stängd tills banpersonalen godkänner spel igen. 
När banan är stängd gäller det hela banans område dvs. även puttinggreen och övningsområde. Det går bra att slå på drivingrangen. 

Tack för visad hänsyn. 

Instagram