Söndag 23 oktober genomför vi årets andra städdag och du som är medlem är välkommen att delta. 

Vi städar mellan klockan 10.00-12.30 och avslutar med att bjuda alla deltagare på korv med bröd samt kaffe. Du kommer att få ett separat mail dagen innan städdagen med information om vilken städuppgift du blir tilldelad.

Fyll i informationen senast den 19/10 för att anmälda dig till städdagen. 

När du har anmält dig anger du ett önskemål om ersättning och vi vill bara förtydliga att du enbart får ersättning vid ett tillfälle per säsong (motsvarande städavgiften på 300 kronor som är en del av årsavgiften).

Varmt tack för att du vill hjälpa oss att förbereda golfbanan och anläggningen på bästa sätt inför vintern!

Instagram