Örebro Läns Golfförbund bjuder in till:

Bra kväll 2023 – Regler

Länets samtliga golfklubbar är inbjudna till träffen och du som medlem i Kårsta Golfklubb är varmt välkommen att delta. 

Representanter från Regel- & handicapkommittén hjälper oss att hitta rätt bland golfens regler och begrepp med fokus på den nya regelboken som gäller från 2023. Utöver detta kommer det även bjudas på exempel med händelser och erfarenheter från banan i rollen som domare och TD. Det brukar vara en mycket uppskattad kväll!

Klicka på den rosa texten nedan för att läsa inbjudan och anmäla dig till kvällen:

Bra kväll – Regler

 

Instagram