På årsmötet förra veckan inledde Andreas Edenvik, ordförande, med funderingar om framtiden och den omvärld vår klubb och golfen i stort står i. Här ger han en summering av den.

 

– – – – – – –

 

Kårstas omvärld och golfens framtid.

I stort handlar det om den ständiga utvecklingen där digitaliseringen och miljöomställningen är ett par av flera viktiga faktorer. Mycket runt oss går bara fortare och fortare. Alltså, hur ser vår omvärld ut? Och hur tar vi med oss det in i framtiden?

I dag är vi en klubb, ganska lik många andra klubbar i Sverige, som omsätter 10-12 miljoner, har 6-7 året-runt-anställda och kämpar för att få ekonomin att gå ihop. Man kan jämföra vår typ av klubb med den klassiska kvartersbutiken där en eller ett par personer skötte kassan, städningen, lagret, uppackning, beställning av varor, prismärkning, ekonomin och tog hand om kunderna på ett trevligt sätt. För att klara av allt detta behövdes ibland hjälp från barnen eller föräldrarna. Alltså, för att klara av allt behövdess långa dagar, hårt arbete och hjälp av nära och kära. Därmed ganska likt arbetet på en vanlig golfklubb i dagens Sverige – jämfört med kvartersbutiken är skillnaden den att kvartersbutikerna sakta tynat bort och istället ersatts av nya typer av butiker där storlek eller nischat utbud tagit över.

För att klara ekonomin är det A och O att organisationen funkar friktionsfritt, där ideella styrkan är en bärande del och gör ett viktigt jobb.

Normen för en förening är: ”en grupp människor som delar en idé eller en vision, något man vill göra eller åstadkomma tillsammans och då kommit överens om att jobba för den.”

Med det i bakhuvudet, när vi tittar i de senaste årens medlemsundersökningsr ser vi att intresset för det ideella arbetet minskar – i år svarar 79 procent ”nej” på frågan: ”Skulle du vilja hjälpa golfföreningen med frivilligt arbete t. ex. två dagar i en konkret förutbestämd uppgift?”. Vi medlemmar som inte är så sugna på att arbeta ideellt är alltså i klar majoritet – i en klubb som bygger på en förenings normer (enligt ovan) – det är ett motsatsförhållande, men så ser vår förening ut idag. Om jag generaliserar kan man säga att vi över tid gått från att vara medlemmar till att bli kunder med krav, som konsumenter, på det vi köper, det vill säga medlemskap (med spelavgift). Det är i sig inte så konstigt – vi är bara en del av vår samtid.

Digitaliseringen

På bara 3-4 år har Kårsta GK gått från pappersfaktura och ganska mycket administration med penna till e-faktura och betydligt mer administration med dator. På nästan två år har vi gått från 0 till dryga 1.500.000 miljoner i försäljning via hemsidan. Detta är inget unikt, det är hygienfaktorer för vilken verksamhet som helst idag.

Men något som mer specifikt gjort intåg, genom digitaliseringen, i golfens värld är simulatorgolfen. Enligt uppgifter spelas redan idag mer än hälften av alla golfrundor i USA med en simulator. Siffror för Sverige har jag inte sett, men normalt brukar det som sker på andra sidan Atlanten leta sig över hit. Jämfört med 2021 kommer omsättningen för simultaorgolfen nästan tredubblas till 2031 – den genomsnittliga årliga tillväxten kommer vara ca 10%. Spel på golfbana ökade med 2 % under 2022, medan spel utanför bana ökat med 13 %.” enligt National Golf Federation (jan 2023).

Enligt Svensk Golf finns det idag mer än 145 ställen i Sverige som är öppna  för den som vill spela simulatorgolf – utöver det finns det många många fler egna/privata simulatorer som används runt om i landet. Ett annat tecken på simulatorgolfens framfart är att Svenska Juniortouren Vinter startat i år – det är en nationell inomhustour från SGF för golfsveriges tävlingssugna juniorer. Sex juniorer från Kårsta var med och spelade första simulatorupplagan av Svenska Juniortouren Vinter. Det är bara att konstatera – golf spelas inte bara på gräs längre (och inte bara på sommarhalvåret).

I kölvattnet av det, i kombination med krav från nutidens konsumenter som vill få sin vara eller tjänst så fort man bestämt sig, och en aktivitet som går att genomföra effektivt på en timme eller två, har ökningen av s k brevlådeklubbsmedlemmar ökat markant.

Den klubb i Sverige som ökade sitt medlemsantal mest gjorde en ökning med 13.659 medlemmar – bara i år! Det är en klubb med 18 hål och en 9 håls pay-and-play-bana. 13.659 nya medlemmar!!! – what?! – det är som 10-15 stycken Kårsta-klubbar! På ett år!! Behöver jag säga att det är en så kallad brevlådeklubb?

Enligt preliminära uppgifter är ca 100.000 golfare i Sverige brevlådemedlemmar – och det bara ökar – en utveckling som kan få tunga konsekvenser för golfklubbar runt om i Sverige. För klubbar, som vi, som drivs av föreningsnormen (jag skrev om här ovan) där medlemmarna betalar för vad det kostar att driva en bana kan inte tappa medlemmar till brevlådeklubbar. Men hur ska vi tänka om det?

Miljöomställningen

I klimatförändringarnas och digitaliseringens fotspår sker även stora steg i miljöomställningen. För att minska på växthusgaser kommer elektrifieringen på gräsklippare att öka snabbt. Det innebär att den maskinpark vi har idag snart är ett minne blott – att bara byta allt över en natt är en stor kostnad och svårt för oss att hantera – men att gå en annan väg än att fasa in oss på elektriska maskiner finns det egentligen inga alternativ till.

Det som driver på elektrifieringen är ju klimatförändringarna – det påverkar oss idag, på ett sätt det inte gjort tidigare. Allt pekar på att vi behöver förbereda oss på torrare somrar under längre perioder – paradoxalt nog – samtidigt som vi behöver förbereda oss på blötare perioder under längre tid. I somras fick vi en försmak på vad det kan innebära med stängd bana under två veckor.

På EU-nivå finns det förslag med hårda åtstramningar på vad man får använda och inte använda i skötseln av en golfbana – detta förslag kan komma snabbt, just nu finns det dåligt med information på om, när och hur det kommer att ske. Det enda vi vet är att vi måste vara på tårna.

Miljöomställningen är också en del av vår omvärld vi självklart måste förhålla oss till.

Kanske låter detta lite mindre roligt – men det som är bra, det som fungerar, finns ju ingen anledning att oroa sig över – och kommer därför lite i skymundan här. Däremot är det helt klart värt att ta vara på allt som är friskt och funkar. Till exempel har vi något unikt på vår klubb, som ingen annan har i Sveriga. Något som andra klubbar och distrikt ringer och frågar om. Ryktet har till och med gått så långt att vi haft filmfolk här för att göra golf-TV. Och SGF har skickat sin idrottsansvarige på ett studiebesök. Jag talar om 26tio, ett nytt sätt att träna golf där varje medlem har möjlighet att nå sin fulla potential inom golf. Kan det vara en del i framtiden?

Utöver det – mitt i allt detta med kunder, medlemmar, digitalisering och miljö är inkludering, jämlikhet och känsla av sammanhang en viktig pusselbit. Golfsverige har ju tagit fram Vision 50/50 – ett viktigt projekt som vi helt klart måste arbeta vidare med. Jag skulle till och med vilja vidga den tanken. Jag har gjort en egen liten spaning. Ser man sig om i golfsverige så är det ganska dåligt med representation på utrikes födda svenskar. Jag har varit inne på en del golfklubbars och SGFs hemsidor och inte hittat någon som uppenbart representerar de 20% av utrikesfödda som är en del av Sverige. En och annan från ett land i grannskapet har dykt upp, men inte mer. Dessa 20% svenskar borde tydligare vara en del av golfen också. Jag kan ju ha helt fel i min spaning, det kanske är bättre än vad min lilla analys säger? Detta är också en del av vår omvärld.

Framtiden?

Så, med detta i åtanke, och en del annat, hur går vi in i framtiden? Vår omvärld står inte still och utvecklingen går ständigt framåt, mycket har hänt bara de senaste fem åren. Detta märker vi tydligt i styrelsearbetet. Därför har vi sedan i maj startat ett arbete för att se över klubbens strategi med vision, verksamhetsidé och värderingar. Målet är att presentera detta inför vårårsmötet 2024.

Var är vi om fem år? Om 30 år?

Ska vi bli en nischad klubb med fokus på elitgolf, juniorer, damgolf eller kanske någon annan inriktning? Eller ska vi gå ihop med en eller flera andra klubbar och gå från kvartersbutik till en ICA Maxibutik med en förmodligen stabilare ekonomi? Eller hänger vi med i utvecklingen av Örebro kommun då vi är granne till planerade utvecklingsområden med framtida stadsdelar? Tänk tanken att bygga lägenheter med 55+ seniorboende med hyresgäster kompletterat med I Ur & skur förskola (med golfinriktning?) och en 24food-butik som ekonomisk trygghet – för boende måste ju folk ha – visst vore det spännande, eller hur? Eller kommer vi kanske fortsätta som vi gjort då vi inser att det ändå är det bästa för oss?

Detta är bara tänkande från mig och inget av detta finns beslutat i någon form. Som sagt, innan vårårsmötet är avsikten att presentera ett underlag för granskning av oss medlemmar,

Du är givetivs varmt välkommen att kontakta mig med tankar, idéer och insikter som kan hjälpa Kårsta golfklubb på rätt väg in i framtiden,

Andreas Edenvik
ordförande Kårsta GK
070-575 23 26
ordforande@karstagk.se

Instagram