Har du förslag på engagerad medlem till styrelsen?

Inför vårårsmötet har vi nu fått kännedom om att Roland Clifford inte kandiderar till nästa mandatperiod. Vi riktar ett stort tack till Roland för allt det arbete och engagemang han lagt ned för verksamheten under de fem år han suttit i styrelsen, vi är oerhört tacksamma för det.

Detta gör att vi behöver få in fler kandidater till styrelsen. Finns det någon med intresse att sitta i styrelsen för att driva verksamheten framåt? Det viktiga är att det finns ett engagemang och hjärta för klubbens bästa. Alla förslag beaktas och värderas i processen. 

Vet du någon eller är du själv intresserad? Ring eller maila dina förslag till Valberedningen enligt nedan.

/Valberedningen 
tf ordf Leif Reinholdz

tel: 076-195 31 73

e-post: leifmanilla20@outlook.com

Instagram