Screening Puttning 26tio.

Formulär för puttresultat, komplement till screeningen.

Hur många puttar av 20 försök:
• träffade ingen kula?
• träffade vänster kula?
• träffade höger kula?

Instagram