Kallelse till vårårsmötet 2021

Kallelse till vårårsmötet 2021

Välkomna till Kårsta Golfklubbs vårmöte 2021. Kårsta Golfklubb kallar härmed alla medlemmar till vårårsmöte samt till bolagsstämma till Kårsta Golfanläggning AB 2021. Torsdag den 25 mars 2021 kl. 18:00 Digitalt årsmöte via Teams Klicka på knappen för att ladda ned...
Instagram