Välkommen till golfhallen.

Förhållningsregler och hur du hittar till Kårsta GK golfhall.

Golfhallen finns i Nya Åkeriets lokaler på Törngatan 12. För att inte störa Nya Åkeriets verksamhet mer än nödvändigt har vi följande regler att förhålla oss till när vi kommer till och går ifrån golfhallen:

Kommer du med bil? Parkera på anvisad plats, enligt grön markering på kartan, parkera inte på Nya Åkeriets område. Från parkeringen går du enligt streckad linje. När du kommit innanför Nya Åkeriets inhängnad går du till höger till golfhallens entré.

Ska du lämna eller hämta någon med bil gör du det på gatan utanför grinden, åk ej in på området, inte ens bara för att vända. Stannar du till vid den oranga markeringen på kartan behöver ingen springa över gatan vid lämning och hämtning. Och se till att du inte står framför grinden och hindrar Nya Åkeriets verksamhet.

Kommer du med cykel, moped eller liknande? När du kommit innaför Nya Åkeriets inhängnad parkerar du ditt fordon till vänster om byggnaden, enligt rosa markering på kartan nedan, där finns cykel- och mopedparkering.

Toalett finns på gården innanför grindarna vid Nya Åkeriet.

Klicka på kartan för att förstora.

Klicka på kartan eller dra med fingrarna för att förstora:

karta Kårsta golfhall
Instagram