Håll dig uppdaterad!

Alla nyheter och kalendrar har sin utgångspunkt från den här sidan. Genom knapparna nedan hittar du varje infokanal:

Kårstanytt

Kårstanytt är samtliga nyheter från klubben samlade på ett ställe. Avsändare är kansliet, receptionen, restaurangen, och de olika kommittéerna.

Kårstas kalendrar

Kårstas Kalendrar. Här hittar du alla Kårstas kalendrar. Avsändare är kansliet, receptionen, restaurangen, och de olika kommittéerna.

Kårstabladet

Kårstabladet – den klassiska tidningen i pdf-format – som funnits med sedan 1995. Här hittar du dom.

Nyhetsbrev (mail)

Kårstas Nyhetsbrev – för den som har slängt lite för mycket från sin mailkorg finns räddningen här – kolla in ”Nyhetsbrev (mail)”.

Från Kårstanytt och Kårstas Kalendrar ovan, har varje kommitté sina nyheter och sina kalendrar utsorterade på respektive sektionssida. Välj din sektion här:

Har du frågor eller funderingar om hemsidan och vår digitala närvaro? Kontakta Andreas:

Instagram