Kårstabladet

Kårstabladet är Kårsta Golfklubbs klubbtidning. Tidningen kommer ut med tre nummer per år.

Redaktör är Lennarth Sollerman och ansvarig utgivare är Maivor Isaksson. Kårstabladet har funnits sedan 1992 och Jubileumstidningen om klubbens första 25 år finns här nedan – 25 år 2016 – ett bra sätt att lära sig lite om klubbens historia.

Manusstopp och utgivningsveckor under 2021

# 1
Manusstopp 25 april
Utgivning vecka 20

# 2
Manusstopp 1 augusti
Utgivning vecka 34

# 3
Manusstopp 10 oktober
Utgivning vecka 44

Kårstabladet 2021
# 1 – 2021 »
# 2 – 2021 »
Kårstabladet 2020
# 3 – 2020 »
# 2 – 2020 »
# 1 – 2020 »
Kårstabladet 2019
# 4 – 2019 »
# 3 – 2019 »
# 2 – 2019 »
# 1 – 2019 »
Kårstabladet 2018
# 4 – 2018 »
# 3 – 2018 »
# 2 – 2018 »
# 1 – 2018 »
Kårstabladet 2017
# 3 – 2017 »
# 2 – 2017 »
# 1 – 2017 »
Kårstabladet 2016
25 år 2016 »

Har du nyheter att förmedla eller frågor om tidningen? Kontakta Lennarth:

Vill du annonsera? Kontakta Anna:

Instagram