Samtycke till publicering av foto och film med Kårsta GK som avsändare

Medverkandes, ditt eller ditt barns, medgivande för användning i Kårsta Golfklubbs kommunikationskanaler som till exempel Kårstabladet, hemsidan och sociala medier.

Användning av bilder och film-/videoupptagningar

Kårsta GK marknadsför verksamheten i digitala medier (t ex hemsida, sociala medier, annonsering) och analoga medier (t ex printannonser, trycksaker). För att komplettera texterna och berika innehållet används både bilder och filmer från Kårsta GK.

Använd Blankett eller formulär för samtycke:

Samtycke under 16 år, pdf

Formulär – för vårdnadshavare till barn under 16 år:

    1. JA, foto och film på mitt barn får användas. Även barnets namn får publiceras.JA, foto och film på mitt barn får användas. Barnets namn får EJ publiceras.NEJ, foto och film på mitt barn får EJ användas.

    Instagram