Samtycke till publicering av foto och film med Kårsta GK som avsändare

Medverkandes medgivande för användning i Kårsta Golfklubbs kommunikationskanaler som till exempel Kårstabladet, hemsidan och sociala medier.

Användning av bilder och film-/videoupptagningar

Kårsta GK marknadsför verksamheten i digitala medier (t ex hemsida, sociala medier, annonsering) och analoga medier (t ex printannonser, trycksaker). För att komplettera texterna och berika innehållet används både bilder och filmer från Kårsta GK.

Använd Blankett eller formulär för samtycke:

Samtycke, pdf

Formulär:

    1. JA, foto och film på mig får användas. Även mitt namn får publiceras.2. JA, foto och film på mig får användas. Mitt namn får EJ publiceras.3. NEJ, foto och film på mig får EJ användas.

    Instagram