Kårsta Golfklubb

Kårsta Golfklubb i Örebro är en familjär och trivsam golfklubb som grundades 1991 och vi är idag cirka 1 500 medlemmar. Vi har verksamhet som riktar sig till golfspelare på alla nivåer och med olika förutsättningar.

Verksamhetsidé

Kårsta Golfklubb ska erbjuda medlemmar, gäster och samarbetspartners en golfanläggning med hög kvalité och god tillgänglighet i en trivsam miljö. Vi ska erbjuda en idrottsverksamhet som utvecklar golfspelet med syfte att skapa ett livslångt intresse för golf. Vi gör det för att människor ska ha roligt, må bättre och uppleva social gemenskap.

Vision

”Människor ler och längtar tillbaka till Kårsta GK”

Värdegrund

Vår värdegrund är baserad på fyra viktiga ledstjärnor, målet är att nå visionen och att uppfylla vår verksamhetsidé.

Glädje

Glädje är grunden i vår verksamhet. Människor som känner glädje kommer att trivas på vår anläggning både som medlem, gäst och anställd. Att KUL-faktorn är hög i all vår verksamhet är därför en viktig framgångsfaktor för Kårsta GK och den ska därför präglas av mycket skratt och ett positivt uppträdande.

Alla är välkomna

Vår idé om den familjära golfklubben handlar om att bemötandet är lika viktigt som att spela golf. Det innebär att hela besöket på Kårsta GK ska kännas välkomnande och personligt, från första mötet till ”hej och tack för idag”. Det innebär också att alla som vill ska kunna delta i vår verksamhet utifrån sina förutsättningar.

Engagemang

Klubben utvecklas genom ett starkt engagemang från både idéella krafter och från medarbetare. Varje idé och åsikt behandlas med största respekt eftersom varje individ är värdefull och har lika värde.

Rent spel

Rent spel och ärlighet är en förutsättning för tävlande på lika villkor. Det innebär att hålla sig inom ramarna för överenskommelser och för klubbens stadgar samt att arbeta för en god etik och moral. Att verka mot doping, mobbning och trakasserier såväl på som utanför golfbanan.

Instagram