Banutveckling pågår …

… alltid, det tar aldrig slut.

Kanske det viktigaste arbetet på en golfklubb?

Vi arbetar ständigt med att utveckla vår anläggning med syfte att fler ska har roligt och längta tillbaka till Kårsta. För att ytterligare höja spelupplevelsen genomförde vi säsongen 2018 ett samarbete med Magnus Sunesson. Den önskade effekten av samarbetet var att optimera vår anläggning med följande åtgärder:

 

• Översyn av placering av hinder (bunkrar, träd, buskar, vattenhinder) med förslag på ändringar

• Roligare hål med förutsättning för gott speltempo

• Effektivare skötsel

• Översyn av klipplinjer och klipphöjder med förslag på ändringar

• Förslag på nya utslagsplatser inför byte till hektometersystem

• En mer jämställd golfanläggning

Förslag från Magnus Sunesson, pdf-fil

Banutveckling Kårsta GK 1-9

Banutveckling Kårsta GK 10-18

Instagram