Mycket har hänt sedan 1991.

Här är några viktiga årtal i vår historia.

Kårsta Golfklubb har idag 18 hål, trevliga övningsområden, en restaurang som vi driver i egen regi, en modern golfstudio och mycket mer. Klubben har sedan starten år 1991 varit under ständig utveckling och vi strävar hela tiden efter att förmedla känslan av den familjära golfklubben.

Några milstolpar i klubbens historia.

1991
Kårsta GK bildades och blev samma år medlem i Svenska Golfförbundet. Klubben hade vid årets slut cirka 344 medlemmar.

1992
Den 28 augusti hade klubben 626 medlemmar och den 5 september öppnades golfbanan för spel.

1993
3 nya hål byggdes (som togs i bruk 1994) och den 19 juni invigdes den första 9-hålsbanan.

1994
Ytterligare 3 nya hål byggdes (som togs i bruk 1995) för vår nya 9-hålsbana.

1995
I augusti invigdes den nya 9-hålsbanan som vi spelat på fram till år 2004.

2001
Klubben bildade Kårsta Golfanläggning AB – ett helägt bolag till Kårsta GK.

2002
Den 1 januari övertog Kårsta Golfanläggning AB byggnader och anläggning från familjen Nilsson. Driften sker i bolagets regi.

2004
Invigdes vår nya 18 hålsbana och våra ”gamla” 9 hål blev hål 10-18.

2010
Vår nya restaurangbyggnad invigdes.

2014
Kårsta Golfstudio stod klar och med den skapades en modern träningsanläggning att nyttja året runt.

2020
Kanslibyggnadens övervåning renoveras och byggs om till moderna kontorsplatser.

Ordförande i klubben:

1991-1992  Frans Revay
1993-1994  Ulf Jonsson
1995-1996  Jan Lundqvist
1997-1998  Lars Andersson
1999-2001  Sten Odelberg
2002-2006  Bo Sandberg
2007-2009  Bennet Sandberg
2010-2011  Lars Hagberg
2012-2014  Göran Samuelsson
2015-2018  Åsa Eneklo Sandberg
2019-2020  Eva Lexon
2020-2021 Maivor Isaksson
2021- Andreas Edenvik

Instagram