Här presenterar vi alla Kårstas klubbmästare genom åren

Står du inte med någonstans i listorna kommer ny chans varje år … 

Flickor

Flickor 21

2001 Malin Lindström
2002 –
2003 –
2004 –
2005 Jessica Gustafsson
2006 Jessica Gustafsson
2018 Linnéa Hofgren
2019 Louise Hofgren
2020 Louise Hofgren
2021 Linnéa Hofgren
2022 Louise Hofgren

Pojkar

Pojkar 15

2011 Edvin Eriksson
2012 Edvin Eriksson
2013 Edvin Eriksson
2014 Edvin Eriksson
2022 Alfons Isaksson

Pojkar 21

1993 Robin Bertebo
1994 Mattias Rydén
1995 Tobias Jansson
1996 Henrik Rasmusson
1997 Johan Eklund
1998 Christian Åkerström
1999 –
2000 Christian Åkerström
2001 –
2002 David Öhnell
2003 Andreas Granander
2004 Jonas Brohmé
2005 Anton Bergström
2006 Jonas Brohmé
2007 Anton Bergström
2008 Anton Bergström
2009 Anton Bergström
2010 Freddy Westergren
2011 Anton Bergström
2012 Martin Eriksson
2013 Anton Bergström
2014 Filip Sandberg
2015 Filip Sandberg
2016 Hannes Rydell
2017 Hannes Rydell
2018 Hannes Rydell
2019 Sebastian Graff
2020 Gabriel Ahlm
2021 Gabriel Ahlm
2022 Alfred Hilmersson

Damer

 Damer

1993 Maria Hagsten
1994 Maria Hagsten
1995 Lilian Saarväli
1996 Jessica Carlsson
1997 Ulrika Pettersson
1998 Ulrika Pettersson
1999 Ulrika Pettersson
2000 Jessica Carlsson
2001 Jenny Lindstedt
2002 Anita Graff
2003 Anita Graff
2004 Gunilla Källberg-Gustavsson
2005 Jessica Gustafsson
2006 Jessica Gustafsson
2007 Jessica Gustafsson
2008 Jessica Graff
2009 Jessica Graff
2010 Sara Lidman
2012 Jessica Graff
2013 –
2014-
2015-
2016-
2017 Jessica Graff
2018 Jessica Graff
2019 Louise Hofgren
2020 Louise Hofgren
2021 Linnéa Hofgren
2022 Eva Lexon

D 40

1995 Liis-Karin Björck
1998 Eva Maj Rasmusson
2003 Anita Graff
2004 Gunilla Källberg-Gustavsson
2017 Jessica Graff
2018 Jessica Graff
2019- Jessica Graff
2022 Eva Lexon

D 50

1995 Lilian Saarväli
1996 Lilian Saarväli
1997 Lilian Saarväli
1998 Liis-Karin Petersson
1999 Kerstin Larsson
2000 Lilian Saarväli
2001 Anita Graff
2002 Anita Graff
2003 –
2004 –
2005 Liis-Karin Petersson
2018 Camilla Gartz
2019 –
2020 Helene Lindberg
2021 Camilla Gustafsson

D70

2016 Anita Graff
2017 Anita Graff
2018 Anita Graff
2019 Anita Graff
2020 Anita Graff
2021 Anita Graff
2022 Eva Gilbertsson

D80

2021 Lilian Saarväli

Herrar

Herrar

1993 Bertil Rosengren
1994 Krister Green
1995 Morgan Sandberg
1996 Mattias Wijkmark
1997 Robin Bertebo
1998 Tomas Carlsson
1999 Magnus Frohm
2000 Magnus Frohm
2001 Robin Bertebo
2002 Christian Lee
2003 Johan Eklund
2004 Johan Eklund
2005 Johan Eklund
2006 Johan Eklund
2007 Johan Eklund
2008 Martin Eriksson
2009 Anton Bergström
2010 Freddy Westergren
2011 Anton Begström
2012 Martin Eriksson
2013 Anton Bergström
2014 Martin Eriksson
2015 Anton Bergström
2016 Hannes Rydell
2017 Martin Eriksson
2018 Martin Eriksson
2019 Mathias Edberg
2020 Filip Sandberg
2021 Martin Eriksson
2022 Carl Norsebäck

H 35/H30

1997 Urban Berglund
1998 –
1999 Lars Hagberg
2000 Jan Backman
2001 Mikael Rehm
2002 Christer Österling
2003 David Lindström
2004 Rikard Carlsson
2005 Leif Rydell
2006 Leif Rydell
2007 Leif Rydell
2008 Leif Rydell
2009 Magnus From
2010 Anders Johansson
2011 Magnus From
2012 Mathias Johansson
2013 Mathias Johansson
2014 Mathias Johansson
2015 Andreas Johansson
2016 Mathias Johansson
2017 Patrik Jernberg
2018 Fredrik Sundström
2019 Fredrik Sundström
2020 Jonas Wågenberg
2021 Alexander Östlund
2022 Max Eriksson

H 45/H 40

1995 Per Rydholm
1996 Per Rydholm
1997 Hans Windefelt
1998 Hans Windefelt
1999 Hans Windefelt
2000 Sören Englund
2001 Christer Bodström
2002 Per Rydholm
2003 Rolf Töndel
2004 Thomas Eriksson
2005 Thomas Eriksson
2006 Thomas Eriksson
2007 Ulf Karlsson
2008 Ulf Karlsson
2009 Leif Rydell
2010 Leif Rydell
2011 Leif Rydell
2012 Hans Andersson
2013 Leif Rydell
2014 Leif Rydell
2015 Magnus Svanlund
2016 Mikael Jorstig
2017 Mathias Johansson
2018 Stefan Lindblad
2019 Mathias Edberg
2020 Mathias Edberg
2021 Mathias Edberg
2022 Mathias Edberg

H 50/H 55

1995 Kenneth Karlsson
1996 Kenneth Karlsson
1997 Kenneth Karlsson
1998 Kenneth Karlsson
1999 Per Rydholm
2000 Per Rydholm
2001 Per Rydholm
2002 Per Rydholm
2003 Hans Windefelt
2004 Per Rydholm
2005 Lennarth Sollerman
2006 Per Rydholm
2007 Lennarth Sollerman
2008 Lennarth Sollerman
2009 Christer Gustavsson
2010 Lennarth Sollerman
2011 Jan-Olof Atterfors
2012 Lars Hagberg
2013 Jan-Olof Atterfors
2014 Jan Olof Atterfors
2015 Hans Andersson
2016 Magnus Åstrand
2017 Leif Rydell
2018 Christer Forsström
2019 David Lindström
2020 David Lindström
2021 Jonny Geidne
2022 Anders Johansson

H 65/H 60

1998 Erik Järn
1999 Erik Järn
2000 Erik Järn
2001 Erik Järn
2002 –
2003 Sven-Arne Gustafsson
2004 Erik Järn
2005 Kenneth Karlsson
2006 Kenneth Karlsson
2007 Björn Svallin
2008 Per Rydholm
2009 Per Rydholm
2010 Hans Windefeldt
2011 Per Rydholm
2012 Per Rydholm
2013 Lennart Sollerman
2014 Per Rydholm
2015 Per Rydholm
2016 Rolf Karlsson
2017 Lars Hagberg
2018 Kenth Eriksson
2019 Hans Andersson
2020 Lars Hagberg
2021 Kjell Johansson
2022 Lars Hagberg

H70

2016 Gunnar Karlsson
2017 Gunnar Karlsson
2018 Rolf Karlsson
2019 Ronnie Karlsson
2020 Rolf Johnsson
2021 Rolf Karlsson
2022 Rolf Karlsson

H80

2015 Björn Svallin
2016 Erik Järn
2017 Erik Järn
2018 Per Yourstone
2019 Bertil Andersson
2020 Erik Järn
2021 Bengt-Åke Sandsten
2022 Bertil Andersson

Övriga klasser

Äkta makar

1995
Lena & Christer Joelsson

1996
Katarina & Jan Lundqvist

1997
Christina & Hans Windefelt

1998
Ulrika Pettersson & Tomas Carlsson

1999
Ulrika Pettersson & Tomas Carlsson

2000
Ulrika Pettersson & Tomas Carlsson

2001
Gunilla Kjellberg-Gustavsson & Christer Gustavsson

2002
Liis-Karin & Rolf Pettersson

HCP-klasser

2014
A-klass Mikael Bengtsson
B-klass Göran Harrysson
C-klass Gunilla Jonsson

Instagram