Kontaktuppgifter till anställda och ombud i alla ansvarsgrupper

KANSLI

E-post

info@karstagk.se

Adress

Kårsta GK
Kårsta 811
705 91 Örebro

Journummer

Onsdagsgruppen

Rune Larsson

Sammankallande

tel: 019-24 08 85 / 070-598 20 13

Instagram