Här kan du ansöka om autogiro.

1. Läs igenom klubbens köpevillkor för spelavgift och autogiro nedan.

2. Fyll i och skicka in ditt medgivande till klubben.

3. När du klickat på “Skicka”-knappen dirigeras du automatiskt vidare till Autogiros (Bankgirots) hemsida. Där fyller du i dina uppgifter för ditt autogiro. I fältet ”betalarnummer” skriver du ditt Golf-ID.

4. Ditt autogiro kommer nu att behandlas av klubben och belastar ditt konto den sista i månaden (reservation för att om ansökan är för sen in i månaden – då kommer första dragning ske följande månad).

OBS! Medlems- samt städavgift är ej giltiga för autogiro och måste betalas separat via ”Min Golf”.

Köpevillkor spelavgift:

Spelavgiften baseras på en hel 12-månadersperiod och inte på ett löpande abonnemang över en kortare tidsperiod, till exempel månadsbasis. Detta innebär att spelavgiften gäller för ett helt kalenderår, och oavsett om du har valt att dela upp betalningen per månad eller annan tidsperiod.

Spelavgiften betalas till [Kårsta Golfanläggning AB].

Spelavgiften gäller för spel på bolagets anläggning under den giltighetstid som anges vid avgiften (se information under Obetalda avgifter på Min Golf).

Avgiften är inte återbetalningsbar för det fall du – oavsett skäl – inte kan utnyttja din spelrättighet under hela eller del av den aktuella perioden. Vid eventuell längre tids sjukdom eller skada, eller om andra synnerliga skäl föreligger, kan bolaget besluta om kompensation eller återbetalning.

Köpevillkor autogiro:

Autogirot skall vara reglerat senast 30/11 innevarande år. Vid anmälan om autogiro efter 20/1 regleras betalningsplanens dragningar i förhållande till 30/11. En administrativ avgift på 350 kr tillkommer vilket regleras på autogirots totala längd.

Om du väljer att avbryta autogirot eller om det upphör av annan orsak är du skyldig att omgående betala resterande del av spelavgiften inklusive administrativ avgift. Klubben fakturerar det betalningsskyldiga restbeloppet med ett förfallodatum inom 10 dagar.

Vid inskickande av autogiromedgivande intygar du att du läst och godkänt dessa köpevillkor.

Jag vill betala spelavgiften via autogiro:

OBS!

När du fyllt i och skickat din ansökan skickas du vidare till Autogiros hemsida (kom ihåg: i fältet ”betalarnummer” skriver du ditt Golf-ID). Det kan ta några sekunder. 

Om det inte fungerar kontaktar du Joachim Gartz på klubben, kontaktuppgifter hittar du längre ned här på sidan.

Godkännande av köpevillkoren för spelavgift med autogiro:

Dina personuppgifter kommer användas för att behandla din anmälan, beställning, förbättra din upplevelse på webbplatsen och för andra ändamål som beskrivs i vår integritetspolicy, läs här »

12 + 15 =

Frågor inför 26tio

Dina personuppgifter kommer användas för att behandla din anmälan, beställning, förbättra din upplevelse på webbplatsen och för andra ändamål som beskrivs i vår integritetspolicy, läs här »

2 + 10 =

Vill du veta mer om medlemskap på Kårsta GK? Kontakta:

Instagram