Spelrättsbestämmelser och överlåtelseblankett:

Spelrättsbestämmelser Kårsta Golfanläggning AB 2021

Överlåtelseblankett, pdf-fil

Frågor och svar – spelrätter (FAQ)
Vad är ett spelrättsbevis?

I vardagslag pratar man gärna om att du köper en ”spelrätt”. Detta kan skapa lite förvirring eftersom det är många som har rätt att spela på en golfbana utöver de som innehar ett spelrättsbevis som exempelvis gäster, greenfeemedlemmar, juniorer eller andra som av klubben godkänts att spela på banan.

Ett spelrättsbevis är ett kvitto eller bevis på att du har rätt att nyttja golfbanan mot att du årligen betalar av årsmötet beslutade avgifter. Du som innehar ett spelrättsbevis har ett billigare pris på din spelavgift men också en skyldighet att senast den 31 december respektive år meddela eventuella förändringar i medlemsformen.

När behöver jag en spelrätt?

Är du över 26 år och vill vara fullvärdig medlem kan det vara läge att skaffa en spelrätt för att få ta del av den billigare spelavgiften.

Vilka avgifter behöver jag betala när jag har en spelrätt?

För att ditt spelrättsbevis ska vara giltigt måste du varje år betala av årsmötet beslutad årsavgift, bestående av medlemsavgift och spelavgift. Om du något år vill vara passiv medlem så medges det om du meddelat klubben i rätt tid.

Kan jag ha en spelrätt utan att vara medlem i klubben?

Nej, vill du gå ur klubben helt måste du först göra dig av med din spelrätt. Däremot kan du vara passiv medlem och behålla din spelrätt. Då betalar du bara avgift för passivt medlemskap.

Jag har en spelrätt som jag vill sälja, hur gör jag då?

Kårsta GK har en köp & säljsida där det går att annonsera om man vill köpa eller sälja spelrätter. Själva överlåtelsen är en affär mellan dig och den som övertar spelrätten. Ni fyller tillsammans i blanketten ”Överlåtelseblankett” som finns att ladda ner på webbplatsen (här på sidan). Spelrätt är personlig och överlåtelseblankett skickas eller lämnas in till kansliet tillsammans med säljarens spelrättsbevis.

Hur gör jag om jag har en spelrätt och vill gå ur klubben?

Om du vill gå ur klubben måste din spelrätt säljas senast 31 december respektive år eller lämnas tillbaka till klubben innan utträde kan ske. 

Har du frågor om ditt Spelrättsbevis? Kontakta:

Instagram