Styrelsen för Kårsta Golfklubb och Kårsta Golfanläggning AB 

Verksamheten på Kårsta GK består av två organisationer. Den ena är den ideella föreningen Kårsta Golfklubb där vi är medlemmar och där all aktivitet sker. Den andra organisationen är klubbens helägda dotterbolag Kårsta Golfanläggning AB där driften och skötsel av fastigheter och banan sker. Detta bolag bildades i samband med att utbyggnaden till 18 hål genomfördes 2002.

Styrelsen för Kårsta Golfanläggninga AB är den samma som för Kårsta Golfklubb. Längre ned ser du ledamöterna för verksamhetsåret 2021.

Stadgar

Stadgar är en skriftlig överenskommelse om de grundläggande spelreglerna i föreningen. Här är våra stadgar i pdf-format: 

Stadgar, pdf-fil

Policy vid återbetalning av medlemskap, pdf-fil

Årsmöteshandlingar

Hos oss är medlemmen lika med klubben!
Kårsta Golfklubb är en ideell idrottsförening vilket innebär att det är medlemmarna som är klubben. Som medlem har man både rättigheter och skyldigheter. En rättighet som medlem är att rösta på klubbens årsmöte. Årsmötet, som är golfklubbens högsta beslutande organ, genomförs i form av ett höst- och ett vårmöte.

Kallelse hittar du tre veckor före mötet. En vecka före höst- respektive vårmöte finns även de dokument som enligt våra stadgar ska finnas på hemsidan vid ovan nämnda tidpunkt.

Filer att ladda ned, 2021:

Årsavgifter 2022, pdf-fil

Verksamhetsplan 2022, pdf-fil

Revisorer
Gunilla Atterling 
Monica Andersson
Anita Furberg (Suppleant)

 Valberedning
Göran Samuelsson
Alf Lindqvist

Protokoll
Protokoll från styrelsemöten förvaras och kan läsas i kansliet.

 

Instagram