Aktivitetsplan 2022

Aktivitetsplan utifrån verksamhetsplanen som röstades igenom på höstårsmötet 11 nov 2021.

= ej klart, arbete pågår
= klart, arbetet färdigt

Bana & fastighet

Vi startar den långsiktiga målsättningen om bättre bunkrar genom att lägga igen bunker på hål 7, bakre del på 8:ans bunker samt minskar ned hål 8 framkant. Vi minskar ned den vänstra greenbunker på hål 9.
Vi fyller på med bunkersand i de bunkrar som är högst prioriterade vilket i första hand är våra greenbunkrar.

Vi lägger igen bunkern på rangen

Vi skapar två gräsbunkrar med en gräskulle i mitten, bakom green på hål 8

Vi renoverar och fräshar upp banpersonalens verkstad

Diken kommer att grävas ur på banan med start vid hål 17. Det påverkar utflödet till sjön Lången.

Vi fortsätter arbetet med vårt bevattningsystem och kommer att behöva åtgärda fel som inte fungerat under säsongen 2021

Loftet på golfbilsgaraget görs i ordning för juniorer (se intill under idrott ->) men ska även kunna användas som mötesrum för kommittéer och senare för uthyrning.

Vi startar en arbetsgrupp som kan bilda en bankommitté

I samband med att vi ordnar belysning på drivingrangen ordnar vi belysning på delar av parkeringen

Vi bygger en plats till våra golfscooters där de kan ladda ström

Stugorna som erbjuds till våra gäster får en enklare uppfräshning invändigt

Vi förbättrar skyltning runt klubbhusområdet gällande ställplatser, sophantering, vatten och klubbtvätt. Samt skyltning gällande toaletter ute på banan

Vi ordnar nya avtåndsmarkeringar på övningsområdet

Restaurang

Vi har restaurangen öppet 10 månader säsongen 2022 med målsättning att skapa aktivitet och attraktivitet större del av året

Vi erbjuder jullunch, catering, fester och specifika aktiviteter under denna period

Vi startar upp och erbjuder Kårstas egen Cateringverksamhet

Vi genomför fester och aktiviteter parallellt med golfverksamhetens relaterade aktiviteter

Idrott

Vi startar projektet med en ny golfhall inne i stan där vi kommer erbjuda organiserad träning under vintern.

Vi utvecklar barn- och ungdomsverksamheten genom att erbjuda fler träningstillfällen per vecka (minst 3 per vecka). Utöver det uppmuntrar vi juniorer till att vilja tävla och stärker JEK generellt.

Vi utvecklar en verksamhetsplan för barn- och ungdomsverksamheten

Vi ordnar belysning på drivingrangen samt puttinggreen med målsättning att förlänga antalet träningstimmar samt skapa en trevligare miljö.

Kommittéverksamheten utvecklar en röd tråd

Vi startar en ny tävlingskommitté

Vi genomför vinterträning för våra affärsvänner/samarbetspartners

Loftet på golfbilsgaraget iordningställs så att juniorer har möjlighet att förvara lunchlåda (kyl/frys), värma mat (micro) och förvara exempelvis kläder/väska.

Upplägget för våra rangekort förändras till 2022

Vi startar en arbetsgrupp som utvecklar rangen/övningsområdet

Butik

Butik-konceptet utvecklas både fysiskt och digitalt

Vi skapar löpande erbjudanden till våra medlemmar

Vi skapar säljdagar för exempelvis greppbyten tillsammans med vår tränare

Gemensamma aktiviteter i verksamheten

Kommunikation och maknadsföringsplan för klubben kommer att utvecklas

Hemsidan utvecklas

Vi startar ett samarbete med Gröngolf där vi erbjuder uthyrning av golfscooters till våra medlemmar och gäster

Greenfeemedlemskapet 2022 utvecklas till en digital medlemsform där de fysiska biljetterna försvinner

Vi utvecklar nya greenfeesamarbeten med golfklubbar

Vi inför ett nytt bokningssystem för ställplatser/ stugor på hemsidan. För att avlasta personalen i receptionen och öka servicenivån för våra gäster

Vi uppdaterar/förnyar IT- miljön i receptionen för att förbättra nåbarheten och ökad servicenivå.

Vi ser över upplägget för spelrätter

Instagram