Vad är Vision 50/50?

Vision 50/50 är Svenska Golfförbundets långsiktiga förändringsarbete för ett jämställt och inkluderande Golf-sverige med en jämnare könsfördelning bland golfspelare och i ledande positioner som mål.

Initiativet ligger i linje med och bidrar till förbundets vision ”Världens bästa golf – för alla” och värdegrund ”För golfens bästa – i tidens anda”. Arbetet kvalitetssäkras genom forskningsstöd och omfattar utbildning och operativt förändringsarbete på alla nivåer – i förbundet, distrikten och på golfklubbarna.

Mål fram till 2020:

• 200 klubbar ska ha påbörjat ett förändringsarbete enligt Vision 50/50
• 10 000 fler kvinnor som medlemmar
• Minst 35 procent kvinnor som ledamöter i golfklubbarnas styrelser
• En mätbar förändring i kvinnors syn på golf

Vision 50/50 – golfens jämställdhetsarbete

Vi på Kårsta GK har startat ett spännande och långsiktigt förändringsarbete för en mer inkluderande och jämställd golf. Sedan maj 2017 går vi som en av de första klubbarna i Sverige in i det nya klubbutvecklingsprogrammet Vision 50/50, en digital utbildning i jämställdhet för golfklubbar och golfdistriktsförbund. Hoppas att du som är medlem vill hänga med oss på resan!

Varför gör vi det här?

Vi har valt att gå med i Vison 50/50 för att få nya perspektiv i utvecklingen av vår golfklubb. Det innebär att vi analyserar, utvärderar och utvecklar vår verksamhet med andra glasögon jämfört med tidigare år vilket är spännande, men också väldigt utmanande. Att arbeta med och ta ställning för jämställdhet känns självklart för de flesta, men att verkligen skapa förändring är en stor utmaning som vi gärna är med och driver.

Vill du veta mer om klubbens Vision 50/50-arbete? Kontakta:

Instagram