Våra tränare!

På Kårsta Golfklubb har vi tre tränare.

Mimmi Bergman har varit på Kårsta sedan våren 2022 och går PGA tränarutbildning. Vår klubbchef Anna Dahlberg Söderström är PGA-utbildad tränare och är också en del i tränarteamet.  Tills vidare har vi även Josefine Nyqvist i tränarteamet. Alla våra tränare – Mimmi, Josefine och Anna – har har en bakgrund som professionella golfspelare på Europatouren

Idrottsutveckling på alla nivåer och i alla åldrar – det är det vi brinner för! Tillsammans är vi mycket glada över att kunna bedriva en stark idrottsverksamhet på Kårsta Golfklubb.

Mimmi om golfträning: “Jag blir glad när jag via enkla instruktioner kan få en spelare att direkt bli bättre. För mig handlar golf om att låta instruktioner vara enkla. Dessutom vill jag lära ut på ett enkelt och lustfyllt sätt. Golf ska vara roligt!”

Anna om golfträning: “Jag har ett fördjupat intresse i träningsmetodik och träningslära där min erfarenhet säger mig att fler spelare behöver hjälp med tydligheten i vad du som spelare ska träna på, hur ofta du behöver göra det samt uppföljning och stöttning från oss tränare. Jag bidrar gärna med det!”

Josefine om golfträning: “Det är väldigt roligt att få applicera min egen golfkunskap till andra utifrån spelarperspektivet. Jag försöker lära ut på ett enkelt och okomplicerat sätt. Dessutom kan jag bidra med erfarenheter från tävlingsspel på elitnivå.

Vill du veta mer om golfträning på Kårsta GK? Kontakta:

Instagram