Ta hänsyn och höj trivselfaktorn.

Ordning och säkerhetsregler

– Ta hänsyn till banarbetare och spelare på banan.
– Var uppmärksam på trafikanter runt banan. Speciellt på hål 1 och 6.
– Laga nedslagsmärken och lägg tillbaka torvor.
– Kratta bunkern efter dig och lägg krattan i spelriktningen i bunkern.
– Kör inte golfvagn/golfbil på tee, mellan green och bunker eller på foregreen.

Konsekvens

Spelaren får först en varning och vid upprepade överträdelser riskerar spelaren bli avstängd från spel på banan. Incidentrapportering sker till receptionen eller klubbchef.

Speltempo

Vi värnar om ett gott speltempo och uppmanar er därför att
– Vara beredda att slå vid din tur.
– Den som är färdig först slår ut.
– Putta klart om du ligger nära hål.
– Släpp igenom om ni tappar kontakt med bollen framför.
– Flytande genomgång spar tid.

Regler för träning på banan och våra övningsfält

Vi tycker om att träna men det verkar vara lite oklart vilka regler som gäller för träning på banan och på vår puttinggreen. Syftet med reglerna är både av säkerhetsskäl och för att vi ska ha en fin bana att spela på.

Inspel, bunkerslag och lobbslag tränas på vårt övningsfält och inte på banan eller vid puttinggreen. På vår puttinggreen tränar vi puttning och låga chippar. Rangebollar används endast på rangen med undantag för gruppträningar ledda av tränare eller ledare. Att medvetet slå bollar utanför rangens område och över staketet är givetvis inte tillåtet.

På banan är det okej att träna chippar och puttning om det är lite folk och det är tillåtet att slå max två inspel mot green vid övningsspel. Vi lägger alltid tillbaka uppslagen torv och lagar alla nedslagsmärken vi kan hitta, både på banan och på övningsfältet.

Vi är stolta över vår bana och tillsammans kan vi se till att den är så bra vi vill att den ska vara.

Instagram