Information angående årsavgifter 2022

Nästa vecka kommer du som är fullvärdig medlem att få en delfaktura på årsavgiften 2022. Fakturan skickas ut via post och vi utgår från att du som medlem vill ha samma medlemsform under nästkommande år.

Om du önskar ett annat medlemskap alternativt vill betala via autogiro ber vi dig skicka ett mail till info@karstagk.se. Greenfeemedlemskap faktureras under nästa år. 

Årsavgifter beslutas av årsmötet den 11 november och kan komma att justeras på nästa delfaktura i februari månad. 

Instagram